Táto stránka vyžaduje pre správne fungovanie Javscript. Prosím aktivujte si ho v nastaveniach prehliadača.

facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

TEQBALLOVÁ FEDERÁCIA

Teqballová federácia Slovenska bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 20.04.2020. Následne bola podaná žiadosť o členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií Fiteq.

Federácia zastrešuje šport teqball na Slovensku a jej hlavnou úlohou je rozvíjať teqball na Slovensku a podporovať existujúce a zakladať nové teqballové kluby na Slovensku.

V súčastnosti existujú 2 oficiálne teqballové kluby na Slovensku:

  1. Športový klub MATFYZ na Univerzite Komenského v Bratislave
  2. TSAk športová akadémia v Matuškove