Táto stránka vyžaduje pre správne fungovanie Javscript. Prosím aktivujte si ho v nastaveniach prehliadača.

facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqballová federácia

Teqballová federácia Slovenska bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 20.04.2020. Následne bola podaná žiadosť o členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií Fiteq.

Federácia zastrešuje šport teqball na Slovensku a jej hlavnou úlohou je rozvíjať teqball na Slovensku a podporovať existujúce a zakladať nové teqballové kluby na Slovensku. Taktiež roširovať hráčsku, trénersku a rozhodcvoskú základňu.

Stanovy federácie

V súčastnosti existujú 8 oficiálnych teqballových klubov na Slovensku:

  1. Športový klub MATFYZ na Univerzite Komenského v Bratislave
  2. TSAk športová akadémia v Matuškove
  3. Fakulta športu na Prešovskej univerzite
  4. Súkromná stredná športová škola Elba v Prešove
  5. Stredná športová škola Košice
  6. Stredná športová škola Žilina
  7. SOŠ Galanta
  8. Obec Tomášikovo