Táto stránka vyžaduje pre správne fungovanie Javscript. Prosím aktivujte si ho v nastaveniach prehliadača.

facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Podmienky projektu

Podmienky zapojenia sa do výzvy! (PDF Formát)

Podmienky zapojenia sa do projektu

Vyhlasovateľ projektu: Teqballová federácia Slovenska
Termín na predloženie žiadosti: Priebežne do 30.11.2020
Základne podmienky zapojenia sa do projektu: 1. Vyplnenie žiadosti Riadne vyplnená žiadosť vo formáte Excel. Zaslaná na info@teq.sk.
2. Motivácia rozvíjať šport Stručný popis motivácie rozvoja teqballu na Slovensku.
3. Stať sa členom federácie do 4 mesiacov od zapožičania stola/stolov Právnické osoby (TJ, kluby, OZ atď.) sa musia stať členmi federácie do 4 mesiacov odo dňa zapožičania stola. Fyzické osoby sa musia pridružiť do existujúcich klubov alebo si založiť vlastný klub, ktorý sa následne sa stane členom federácie.
4. Účasť na turnajoch organizovaných federáciou a FITEQom Povinná účasť aspoň dvoch členov klubu na turnajoch organizovaných Slovenskou federáciou a medzinárodnou federáciou FITEQ.
5. Organizácia turnaja Organizácia otvoreného teqballového turnaja v rámci miesta pôsobnosti právnických osôb aspoň raz v roku.
6. Registrácia hráčov do hráčskej pyramídy Registrácia hráčov do hráčskej pyramídy vytvorenej federáciou, kde bude komplexný prehľad aktívnych hráčov na Slovensku a kde sa budú započítavať body do rebríčka na základe výsledkov počas turnajov.
7. Pravidelné príspevky na sociálnych sieťach Každý mesiac dva príspevky vo forme fotky/krátkeho videa na už založených alebo novozaložených sociálnych sieťach (facebook,instagram) klubov s označením @teqballslovakia alebo príspevok na oficiálnej internetovej stránke.
8. Ročný príspevok do federácie Ročný príspevok na činnosť federácie v hodnote 100 € ročne pre právnicke osoby. V prípade menšieho počtu ako 5 tak 10 € za hráča.
9. Znalosť pravidiel Riadna znalosť teqballových pravidiel a povinné hranie teqballu podľa priložených pravidiel.